REGULAMIN KORZYSTANIA Z

 

USŁUG KINA „ REMUS”

 

1. Każdy klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych oraz przeliczenia otrzymanej reszty gotówki.

 

Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane .

 

2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

 

3. Bilety nieodpłatne przysługują:

 

- dzieciom do lat 4, jeśli podczas seansu przebywać będą na fotelu razem z opiekunem

- osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim

 

4. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.

 

5. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

 

6. Pracownik obsługi ma prawo zażądać od klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu opuszczenia sali.

 

7. Bilety ulgowe przysługują:

 

- dzieciom i młodzieży uczącej się,

- studentom,

- osobom powyżej 60 roku,

- osobom niepełnosprawnym, za okazaniem dokumentu (zaświadczenia, legitymacji).

 

8. Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji w kasie kina lub przy wejściu na salę.

 

9. W przypadku łamania regulaminu pracownik kina ma prawo do usunięcia KLIENTA z kina, bez prawa do zwrotu za zakupiony bilet, wezwania ochrony obiektu i policji. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

 

Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D widz ponosi za nie odpowiedzialność materialną w wysokości ceny zakupu nowych okularów.

 

11. Kasa kina zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

 

12. Osoby kupujące bilet z Kartą Dużej Rodziny ( kościerska, gmina Kościerzyna, gmina Lipusz) podlegają kontroli kart wraz z dokumentem tożsamości zarówno przy kasie jak i bezpośrednio przy wejściu na salę kinową.

 

13. W przypadku zakupu biletów na fakturę należy wcześniej powiadomić kasjera.